LEVENSLESSEN & ZELFDELEN

Het leven meester worden door je levenslessen meester te maken

Levensles 1. Acceptatie
Levensles 2. Aanpassing
Levensles 3. Zijn
Levensles 4. Menslievenheid
Levensles 5. Communicatie
Levensles 6. Creatie
Levensles 7. Grensafbakening
Levensles 8. Integriteit
Levensles 9. Liefde
Levensles 10. Vertrouwen
Levensles 11. Waarheid
Levensles 12. Genade

We hebben in totaal 12 levenslessen. 27 maanden voordat we worden geboren maken we onze eigen contracten en besluiten we bij wie we worden geboren bij je vader of moeder. Tijdens deze fase vragen we verschillende mensen om bepaalde rollen in ons leven te spelen om ons te helpen met de specifieke levensles waaraan we deze keer willen werken. Dit noemen we katalysatoren die verantwoordelijk zijn voor het activeren van de levensles. In je leven kies je twee levenslessen en sommige mensen kiezen zelfs meer levenslessen.

Alle levenslessen zijn naar binnen gericht. Als deze Grensafbakening is, gaat het allemaal over het afbakenen van je eigen grenzen en niet die van anderen. Als de levensles Acceptatie is, gaat het nooit over het accepteren van wat er om je heen is, maar over accepteren van jezelf. Zo gaat het in de levensles Vertrouwen niet over je vertrouwen in andere mensen, het gaat over vertrouwen in jezelf. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf en dus zullen we in onszelf het terrein voor onze levenslessen vinden. Er bestaat een gezegde: verbeter de wereld maar begin bij jezelf.

Als we meester zijn van een levensles betekent dit dat specifieke eigenschap waaraan we werken in ons leven geen probleem meer zal zijn. Er gebeurt nog iets zodra een niveau van meesterschap is bereikt en dat is dat onze relatie met de katalysator in onze leven verandert.

In het boek RIEMEN VAST’een bewustzijnsroman gaat Kim de Leeuw op vakantie naar Curaçao en op Schiphol gebeurt het onverwachtse.
Kim ziet een leeg tafeltje, gaat zitten en opent haar laptop. Er verschijnt een bericht in beeld. Ze kijkt of ze ziet van wie dit komt. Kim leest. Hoi Kim, je gaat kennismaken met jouw 12 zelfdelen. Deze 12 zelfdelen hebben dezelfde geboortedatum en dezelfde sterfdatum. Eén daarvan is hier dus op Aarde, dat ben jij. De andere 11 leven in verschillende dimensies van tijd en ruimte. De meeste zelfdelen hebben een positieve invloed op je leven. Een aantal zelfdelen hebben een negatieve invloed op je leven. Dit kan dus veranderen en positief worden. Bij deze mail zit in de bijlage jouw profiel van jouw 11 zelfdelen.

Kim haar levensles is Menslievendheid en omdat ze zelf hier op Aarde in sfeer 1 zit koppelt ze dit aan elkaar. Ze heeft al haar zelfdelen gekoppeld aan de levenslessen. Ook omdat ze ervan uitgaat die die 11 zelfdelen in andere dimensies van tijd en ruimte ook een taak hebben en om bewuste worden en meester te worden van hun eigen levensles. Er zijn tenslotte 12 zelfdelen en 12 levenslessen en voor Kim is één en één is twee. Ze krijgt er bewustzijn op dat dit voor haar zo is.

Je kan bij mij een GRATIS inzichttest opvragen en gaan invullen waardoor je gaat ondervinden wat jou levensles(sen) zijn nu in jouw leven op Aarde. Als je deze hebt ingevuld gaan we samen even door jouw levensles heen om te kijken wat jij eventueel nodig hebt om deze meester te gaan worden. Stel dat je levensles Zijn hebt en je bewust wordt dat je heel veel tijd besteed aan het zoeken naar dingen buiten jezelf. Het wordt tijd dat je je zelf kan zijn en dat je tijd aan jezelf besteed. Daar kan ik je eventueel in begeleiden als je dat zou willen.

Ben je geïnteresseerd en wil jij de inzichttest maken of na het lezen van het boek kijken naar jouw 11 zelfdelen stuur dan een  bericht via contact op deze site.

Wie ben ik, Joke dat kun je hier lezen.

Agenda en Tarieven