‘Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn’

– George Eliot –

OVER MIJ

Het was 1993, ik was 30 jaar jong dat ik in aanraking kwam met mijn eerste opleiding intuïtieve ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Toen onze kinderen in 1998 en 2001 werden geboren werd ik me bewust dat ik ze een andere opvoeding wilde geven als dat ik had genoten van mijn ouders. En hoe doe je dat dan? Ik merkte dat vele overtuigingen en oude patronen niet meer werkte voor mij en dus ook niet voor Koen en Gijs. Ik ben hierdoor verder gegaan met mijn persoonlijke ontwikkeling. Vele trainers, coaches en mezelf mogen ontmoeten. Ik heb hier een boek over geschreven Geen Gordijnen

In dit boek schrijf ik over mijn levenslessen van Steve Rother ( Spirituele psychologie en de twaalf primaire levenslessen ) en welke invloed dit heeft gehad op mijn leven. Het meester worden van deze lessen. Stukje uit het boek: Weet je al wat de rode draad gaat worden? Daar waar mijn leven over gaat en waar ik dus al heel lang mee te dealen heb. Liefde, Grenzen en Menslievendheid. We kiezen voor elke incarnatie één of meerder matrixen die ons in staat stelt net zo lang met een bepaalde levensles door te gaan totdat we die meester zijn. Menslievendheid, het leren verbinden te voelen met mezelf en daardoor met anderen. Eerst me eigen zuurstofmasker opzetten en daarna me bekommeren om anderen. 

Vanaf 2013 ben ik systemisch opsteller en daarvoor in 2007 heb ik een energetische opleidingen gevolgd. Sinds 2015 ben ik geïnteresseerd geraakt met het veld van eenheidsbewustzijn, ze noemen dit ook wel vijfde dimensie. Dit lijkt een andere wereld, maar het is slechts een frequentie, aanwezig in jouw wereld, alsook op aarde. Het is alsof je de radio afstemt op een ander kanaal. Het betekent voor mij een andere frequentie en daardoor meer bewustzijns verruiming. De aandacht vestigen op dingen die voor mij belangrijk zijn en waar ik ENERGIE van krijg en BLIJ van word. Meer vanuit deze hogere frequentie leven vanuit mijn HART. Het hart biedt veel perspectief, passie en magie ontstaat. Mijn leven is verrijkt om vanuit deze benadering te leven. Door deze manier van leven hoef ik alleen nog maar te ZIJN.

Boeken van o.a. Steve Rother, Tijn Touber en Pamela Kribbe hebben mij geholpen. Zo ook HET KENNIS BOEK. Ik ben  me gaan verbinden met deze hogere energie waardoor ik veel meer vanuit de lichtheid, kan werken. Opstellingen die vroeger vanuit de zwaarte gingen gaan nu veel meer vanuit de lichte energie. Waar word je BLIJ van? Ik stapte als kind in mijn overlevingsmechanisme om meester te worden van mijn levenslessen. Van overleven naar leven is het geen wat ik hier in dit leven te doen heb is mijn overtuiging.

J oké, praktijk voor bewustZijn waar ik graag deel hoe ik mijn pad heb gelopen en wat het me heeft opgeleverd. Wil jij een kijkje nemen in jouw HART en een stap maken en Bewustzijn verruimen en weet je nog niet hoe dan ben je van harte uitgenodigd.

Je mag het wel zelf doen en je mag het ook samen doen.’

WELKOM bij J oké, praktijk voor bewustZijn

Mijn naam Joke betekent, ‘God is Genadig’ en staat in mijn logo in de flower of life. De flower of life of wel bloem des levens symboliseert de groei van al het leven; het bevat dus eigenlijk alle wijsheid van het universum op precies dezelfde wijze zoals onze genetische code zit opgesloten in ons DNA. Men zegt dat de flower of life de blauwdruk bevat van de hele schepping. De levensbloem wordt dus gezien als de visuele expressie van de eenheid van alle creaties; het kan gezien worden als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Het is  één van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Ze komt in verschillende vormen voor en is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen is deze ‘Flower of Life’ bekend.

De vlinder die op de Flower of Life symboliseert transformatie, balans, gratie. Oude symbool voor de ziel, vreugde, moed, reïncarnatie, magie, schoonheid, liefde en het kennen en begrijpen van jouw positie in het leven. De vlinder wil je ook laten zien dat verandering goed is. Wees er niet bang voor, maar omarm het juist.
Oftewel: ‘Dans door het leven met vreugde en plezier, want het leven is om van te genieten’.