BEWUSTZIJN
18 maart 2023

BEWUSTZIJN

Ik heb al me hele leven een ruimer bewustzijn en ben ook elke dag bezig om dit bewustZijn te onderhouden. Dit door bezig te zijn met luisteren podcasts en lezen en om erover te schrijven. Ik ervaar dingen, zie dingen. Dit zullen anderen ook zeker in zichzelf herkennen nu ik dit benoem en het vooral herkennen als een toevalligheid of een aha moment.

Wat is bewustzijn?

Wikipedia zegt: Bewustzijn is het geestesvermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken, oftewel een beleving of besef te hebben van het eigen ik, ingebed in zijn omgeving. (Verder te lezen straks in mijn derde boek ‘BewustZijn’.

Ik zei ooit tegen een vriend: ‘Nee hoor ik ga niet met mijn vader praten want dan overlijd hij na 2 weken’. Het heeft 2 jaar geduurd voordat ik ging praten en ja na 2 weken overleed hij. Dit dus… en vast ook een soort gelijke situatie bekend bij jullie. In ‘Geen Gordijnen schrijf ik hierover over het overlijden van mijn ouders en mijn bewustzijn hierop en wat er allemaal gebeurde en ik ervaarde rondom hun overlijden.

In dit boek schrijf ik over ik als drie jarig kind  die bovenaan de trap stond en dingen ervaarde waar ze toen nog niet echt woorden aan kon geven. Boven aan de trap symboliseert voor mij een hoger bewustzijn. Ik ben helderziend en helderhorend en wist vaak wat er stond te gebeuren. Door dit uit te spreken omdat ik dit als gewoon ervaarde werd ik als jong meisje hier heel vaak door de buitenwereld voor gestraft.

Ik merk dat ik vaak in een overzicht zit, een helikopter view en bekijk dingen systemisch en ervaar mijn eigen waarheid.

In het tweede boek ‘Riemen Vast’ schrijf ik dat we meer zijn dan alleen maar dit spirituele wezen op Aarde. We veel meer zielsdelen hebben in andere dimensies die invloed hebben op ons bestaan hier. Alle zielsdelen hun eigen levenslessen te leren hebben. Deze delen op dezelfde dag zijn geboren en op dezelfde dag overlijden. Zich allemaal weer met elkaar verenigen.

Door dit alles ervaar ik veel synchroniciteit in me leven en schrijf hier ook over. Ik heb inmiddels al 60 verhalen bij elkaar geschreven voor het boek.  Ik besef me dat ik 9 april 60 jaar word en in me 61e levensjaar ga beginnen. Is dit boek nu klaar en gaat dit hem worden? Laat ik hem nu redigeren en klaar maken voor uitgave?

Hoe werkt dit toch allemaal. Ik volg maar gewoon. ‘ Het niet weten’, I don’t no.

Wil jij nog meer bewust worden van jouw synchroniciteit en het pad dat jij te bewandelen hebt?  Maak dan een afspraak met mij om het hier over te hebben. Vul het contact formulier in op deze site zodat we een afspraak kunnen maken.

Liefdevolle groet, Joke

Levenslessen
23 februari 2023

Levenslessen

Vraag:
Waarom ik dit werk in J oké, praktijk voor bewustZijn doe wat ik doe en wat vind ik er zo leuk aan?
Antwoord:
Ik blijf mezelf verrassen en word me nog meer bewust van mezelf en in dit werk mag ik  helemaal zijn wie ik ben zodat anderen dat ook mogen zijn. Ik blijf in elk contact nieuwsgierig en open zodat ik meester word in mijn levensles Genade.

Door in gesprek met je te gaan nadat je je levensles weet en een opstelling te faciliteren of misschien een genogram te maken en dat je steeds meer naar binnen gaat bij jezelf en te snappen dat je alles zelf mag doen, je mag alles zelf opruimen.

Als je weet met welke levensles je op deze Aarde bent gekomen dan kan je alles wat je mee maakt terug halen naar wat je te leren hebt. Meester te worden van deze les. Met de levensles Menslievendheid ben ik op Aarde gekomen. Zo ook zijn wij vrouwen in deze tijd met Grensafbakening en de mannen met Communicatie gekomen.

Ware menslievendheid betekent het respecteren van de connectie die ik heb met alle mensen en dat in me handelingen tot uiting laten komen. Om Menslievendheid echter toe te passen, moest ik eerst leren mijn eigen energie te centreren. Afhankelijk van waarop ik deze eigenschappen richt, kan deze les heel verschillend overkomen. Naar binnen gericht kan het lijken op zelfzuchtig en kan het op eigen belang lijken. Door het ontbreken van de verbinding met mensen om me heen richtte ik me naar binnen alsof ik ongeacht wat ik ook probeerde, mijn eigen behoefte gewoon niet kon verwezenlijken. In de lagere niveaus van de meester worden zijn mijn eigen behoeften en gevoelens het belangrijkst, omdat het geïsoleerd zijn van anderen lijkt op onverschilligheid. Verdeling in tweeën. Leren hoe goed om te gaan met mensen buiten mezelf. Het is ook een overleving en me taak om werkelijk een relatie aan te gaan met de mensen om me heen.

Vaak was ik bezig om aardig gevonden te worden. Kreeg ik geen respons van mensen om me heen en wist ik niet wanneer ik moest ophouden. Het was mijn innerlijke overtuiging dat ik pas zal hebben wat ik nodig heb wanneer iedereen mij mocht. En juist op dit punt ontvreemde ik onbedoeld van anderen. Ik had het vermogen om mensen om me heen uit te putten. Toen ik deze les meester begon te worden kwam ik tot de ontdekking dat het ging om het respecteren van de verbinding, niet door ervoor te zorgen dat iedereen mij graag mocht, maar door de verbinding echt te voelen. Het Meester worden van deze les lag in het versterken van de verbinding die reeds bestaat tussen mij en alles om me heen. Ik werd uitgedaagd om een relatie aan te gaan met mezelf en daardoor met mensen om me heen om deze les meester te worden.

En nadat ik hem Meester was geworden kwam ik in 2021 in de opleiding Meesterschap de zeven levensfases tegen en een nieuwe levensles heb aangenomen. Levensles Genade en om hier meester over te worden in mijn laatste deel hier op Aarde.

Deze les gaat over het in staat zijn in harmonie met het leven te zijn. Het is de allerlaatste levensles die je als mens op aarde zult mogen leren. Er zijn maar weinig mensen die aan deze levensles werken, hoewel er wel veel mensen zijn, die denken dat ze aan deze levensles werken. Veelal heeft dit echter te maken met het verlangen dat men heeft om klaar te zijn met incarneren.
Als je worstelt met deze les zul je dat merken aan een groot verlangen naar Huis. Je ervaart het leven als een opgave en hebt grote moeite er vanuit overgave in te staan. Je vindt het lastig om in het hier en nu te zijn en geniet niet van het proces waarin jouw leven zich aan je ontvouwt. Het leven voelt soms nutteloos en je voelt je alleen. Als je al wat stappen hebt kunnen zetten in deze levensles, zul je in staat zijn vanuit vertrouwen in het leven te staan; je ervaart een sterke verbinding met het universum en voelt de leiding die aanwezig is. Er is een diep innerlijk weten over de universele waarheid. Daarnaast is er een verlangen om echt alles te begrijpen en daar woorden aan proberen te geven.

Mensen die met deze les werken, voelen diep ontzag voor het leven. Ze geven zich er helemaal aan over en leven met een open hart. De toevalligheden die het universum regelmatig cadeau doet en daardoor genieten van iedere dag dat je hier mag zijn. Elke dag je af te vragen wat heb ik nodig om blij van te worden. Als je werkt aan deze les zoek je naar kennis van het hoogste perspectief. Je bent niet zo geïnteresseerd in het persoonlijke of het wereldlijke, maar richt je vooral op het universele. Je voelt je één met alle dingen en leeft volledig in harmonie. Je wordt uitgedaagd om steeds weer vanuit het hoogste perspectief naar het leven te kijken. Probeer zoveel mogelijk de tekens die het leven je voortdurend geeft, te volgen. Hierdoor ontdek je de schitterende patronen en de harmonie die het leven eigen is. Blijf dicht bij je gevoel en luister vooral naar al die onderbuikgevoelens. Stel jezelf gerust dat je echt geen aansluiting bij anderen hoeft te maken, als je je daar stierlijk bij verveelt. Blijf in contacten trouw aan jezelf. En blijf dóórzoeken, net zolang totdat je die enkele persoon hebt gevonden die wel jouw taal spreekt.

Er zijn gelukkig vele manieren om verbinding te voelen; ga veelvuldig de natuur in, geniet van de stilte en zorg voor een stevige verbinding met jezelf en je lichaam. Als je deze les meester bent geworden ben je als een danser, waar het leven doorheen mag dansen. Je voelt eerbied en dankbaarheid dat je op aarde mag zijn, je voelt hoe ingenieus je lichaam is en hebt daar respect voor. Je bent nauw verbonden met jezelf en alles wat zich om je heen afspeelt. Als je voelt dat jij deze levensles meester bent geworden, hoop ik van harte dat je de rol van leraar oppakt en niet opgeeft, ook als je medemens je (nog) niet begrijpt. Je bent zeer belangrijk voor de evolutie van de mensheid.

Nou een hele uitdaging en ook wel heel cool omdat ik eigenlijk er heel veel mee bezig ben om bewust te zijn van alles en nog veel verder te gaan in het bewustZijn.

Nu ik deze les heb ben ik het Kennis Boek tegen gekomen die mij hier in leert om nog meer mijn eigen waarheid te onderzoeken en te spreken. Nog meer bewust te zijn van mezelf. In mijn Licht en Liefde te staan. Mijn eigen Levende Boek te worden en dit te gaan delen met de rest van de wereld.

Wil jij ook weten wat jouw Levensles is? Als je de inzichttest aanvraagt en invult kom je erachter met welke les jij naar deze Aarde bent gekomen en dat je iedereen waar je een trigger mee ervaart jouw les is om daar meester van te mogen worden.

 

JONGEREN
31 januari 2023

JONGEREN

BLOG: Jongeren die opeens op mijn pad komen. 

Herhaling familiegeschiedenis
Ik kocht in Egmond aan Zee de Happinez nummer 1 2023. Ik zie dat op blz 22 het verhaal staat van Kitlyn Tijn A. Djie. De kracht van familie. Kitlyn werkte in de jeugdzorg en ontdekte dat het gedrag van kinderen veelal gerelateerd is aan stress in een familie. Tachtig procent van de kinderen met klachten hebben familiaal gerelateerde stressklachten. ADHD, depressie, suïcidale gedachten, angsten, nachtmerries, boosheid, het niet een defect bij het kind, maar de stress die in de familie speelt die nooit als gespreksonderwerp op tafel is gekomen. Mensen die leren van het verleden zijn niet veroordeeld tot het blijven herhalen van de familiegeschiedenis. Als het maar even kan wil ze met een luizenkam door al die relaties heen om te kijken of er ergens nog een stofje zit dat valt weg te halen waarna er weer verbinding kan zijn.

Ze zegt we leven in een tijd waar hard en snel wordt geoordeeld. Maar daarin zit niet de sleutel tot verbinding. Die zit in zoeken naar het verhaal dat nog niet is verteld. Het gaat om vertragen, om aandacht geven, om je verplaatsen in het perspectief van de ander.

Patronen doorbreken
Mooi verhaal en prachtig om even mijn verhaal in te duiken. Ik Joke Rootring – de Boer getrouwd met Martijn Rootring en samen hebben we 2 kinderen  Koen 24 en Gijs 21. Toen Koen werd geboren in 1998 was er zoveel liefde. Meteen dacht ik dit ken ik niet vanuit mijn gezin van herkomst. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen en ben als 7e geboren. Voor mij eerst 3 jongens en toen 3 meisjes. Toen Gijs werd geboren in 2001 ben ik allerlei trainigen gaan volgen en zo kwam ik terecht bij Familie Opstellingen. Ik wilde patronen doorbreken omdat ik voelde dat die helemaal niet helpend zouden zijn voor hun. Thuis in mijn eigen gezin vond ik het heel ingewikkeld omdat ik voelde dat het niet klopte. Iedereen zat met eigen projecties in dat huis. Een vader die zijn moeder, mijn oma had verloren toen hij 14 jaar oud was. Zijn vader die nooit meer een relatie kreeg. Deze man, mijn opa stierf op 65 jarige leeftijd en mijn vader toen hij 66 jaar oud was. Op jonge leeftijd kreeg mijn vader reuma en de laatste 10 jaar van zijn leven heeft hij op bed gelegen. Mijn moeder die een broertje had die een ongeluk had gehad en toen ze thuis kwam is er nooit meer over gesproken. Op latere leeftijd heeft haar broer op 22 jarige leeftijd zelfmoord gepleegd. Ik leefde in een gezin die te maken had met dood. Constant waren mijn ouders aan het overleven. Mijn moeder stierf al op 77 jarige leeftijd. Aankomende februari is mijn vader al weer 28 jaar weg en mijn moeder 18 jaar. Mijn moeder heeft Koen en Gijs nog gezien. Mijn vader kennen ze niet.

Ik heb veel geschreven over deze periode thuis in het boek ‘Geen Gordijnen’. Ik heb mezelf de naam Fleur gegeven en heb geschreven hoe lastige jeugd, leven ik had. Doordat er geen ruimte was voor gedachten, gevoelens en emoties. Ik worstelde daar voortdurend mee. Pas toen ik via Steve Rother mijn levenslessen begon te ontdekken en besloot om daar meester over te worden is mijn leven in een rustiger vaarwater gekomen. Mijn moto: ‘Dans door het leven met vreugde en plezier, want het leven is om van te genieten’.

Teruggave aan het systeem  
Vorige week een cliënt, een jonge dame die al vaker is geweest. Wat gaat er al allemaal goed vraag ik haar? Ze wordt zich al bewuster van zichzelf. We praten daar over waar ze bewust van is en wat goed gaat. Ook komen we er achter dat ze toch nog best vaak het kleine meisje laat zien en dat doet ze met gedachten. We besluiten zichzelf de leeftijd die ze nu is, de volwassen vrouw te plaatsen op het bord. Ik vraag haar haar hoofd en hart ten opzichte van zichzelf te plaatsen. Het hoofd staat links van haar tegen aan haar gedrukt. Deze is dus vrij dominant aanwezig. Haar hart plaats ze tegen over zichzelf. Ze ziet het hart wel en dat is alles. Ze heeft er niet echt verbinding mee.

Ik besluit een teruggave te doen. We kwamen in ons gesprek op wat haar nog belemmerd en ik vraag haar waar ken je dit van. Van je vader of je moeder. Van haar vader zegt ze. In de terug gave ben ik de representant van haar vader en ze staat tegen over mij met een tafeltje die ze optilt. Ze wilde iets zwaars want wat ze draagt van deze man is niet mis. Het hoofd zegt snel deze tafel bij me vader neerzetten dan ben ik er vanaf. Ik vraag haar ondanks dat het tafeltje best zwaar is om dit in de vertraging te doen. Stap voor Stap steeds in contact met haar hart. Ik zeg als representant van haar vader: ‘In liefde heb je dit gedragen voor mij en je mag het aan mij terug geven. Dank dat je het hebt gedragen en het is nu klaar. Het is niet alleen van mij maar van zoveel generaties terug. Ook ik ben het aan het dragen van de geschiedenis.

We keren terug naar de tafel en ze schuift het hoofd verder weg bij haar vandaan. Het is tijd om veel meer in de volwassenheid in het hart te mogen gaan zitten. We nemen afscheid.

Wat kan ik nog meer betekenen?
Gisteren heb ik bij Embrache the Future mogen invallen, ervaren wat het is om te werken bij uit huis geplaatste jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Daarvoor had ik al contact met Romy om samen het bedrijf systemisch te gaan bekijken. Vooral haar eigen rol in dit bedrijf. Wat is haar missie en visie.

Naast opstellingen één op één en zo ook met jongeren kan je ook een genogram laten maken. Plaats nemen in een Ronde Tafel groep Opstelling en een Workshop Opstellen Basis voor de Basis doen. Als je meer informatie wilt dan dat op de site staat kan je contact opnemen met me via mail: info@jokedeboeropstellingen.nl  of bel 06-10061242

Liefdevolle groet, Joke

 

2022
31 december 2022

2022

Een prachtig getal 22 die ik al sinds dat mijn vader is overleden tegen kom. Dat is overigens al 27 jaar geleden. Het meestergetal 22 staat voor het OPBOUWEN VAN EEN NIEUW LEVEN EN EEN NIEUWE WERELD.

Een tijdlijn bewandelen, een laag wat gaat over mijn gedachten, het innerlijk weten, mijn intuïtie. Een ‘direct weten’ wat binnenkomt, ongefilterd. Een laag wat direct in contact staat met mijn hart en weten. Het denken vanuit Universele Inspiratie. Doordat ik de goddelijk bron en eenheid in mezelf ervaar kom ik in contact met mijn essentie. Een prachtige ervaring over tijdlijnen gehad afgelopen maand in de 22-daagse Miracle Challange van Janosh Stoffers.

Afgelopen jaar was een heerlijk jaar vol met helderheid, inzichten en bewustzijn. Het was voor me gevoel wel een jaar wat snel ging. De tijd lijkt sneller te gaan. Ik ben in dit jaar 59 geworden en wat ik eigenlijk helemaal niet zo voel. Mijn 60e levensjaar gevierd en toen is mijn boek ‘Riemen Vast’ gelanceerd en die geef ik gratis weg. Vele leuk mooie ontmoetingen gehad zowel thuis op de Verdronkenoord als in de wijnwinkel op Fnidsen in Alkmaar. Op beide adressen is dit boek af te halen.

Samen met Martijn de Wijn Bistro Bar ontwikkeld ook op Fnidsen in ’t Fnidsen en waar we kunnen genieten van de heerlijke Rootring wijnen en mooie gerechtjes. Afgelopen mei hebben we een wijnreis gemaakt met Rootring-wijnen omdat we inmiddels 5 jaar alweer in dit pand zitten. Ik ben het creatieve brein bij Rootring-wijnen.

We hebben naast de wijnreis ook andere leuke vakanties gehad samen met ons gezin. Met z’n tweeën 4 dagen naar het Champagne gebied afgereisd en dit smaakte naar meer. In september plaatsten Martijn en ik de koffers achterin de auto en zijn gaan rijden en niet wetende waar we terecht zouden komen. Dat is vrijheid voor mij. Dat het Frankrijk zou worden wisten we wel want we vinden dit alle twee een heerlijk land.

Het was overigens ook prachtig weer in Nederland en veel momenten gehad aan zee. Vele wandelingen wat ik heb ontdekt in Frankrijk en  afgelopen maanden zowel op het strand, duinen en in het bos ben gaan doen. Zelfs opstellingen  in het bos en aan zee mogen faciliteren.

Mooie opstellingen dagen gehad met Bouke bij NTINLP in Limmen waar ik assisteer. En mooi opstellingen gehad hier thuis in Alkmaar. Eén op één en ook ronde tafel opstellingen met max. 6 personen. Het is altijd een feestje om dit werk te mogen en te blijven doen. Afgelopen woensdag nog. Een jongeman van 24 jaar jong die tussen zijn ouders vandaan, een triangulatie zijn eigen plek in mocht nemen. Gisteren een kaart en een bos bloemen mogen ontvangen van een moeder en een dochter van 23 jaar die een opstelling deden bij Bouke. Ik met hun na de opstellingen dag nog een genogram heb mogen maken. Lieve Joke, Dankjewel voor hoe je ons hebt geholpen met de genogram. Het heeft onze band versterkt en tot mooie inzichten en goede gesprekken geleid. Fijne jaarwisseling en we wensen je heel veel goeds voor 2023.

En dat gaat het worden 2023 en vooral nog meer in het NU zijn en het leven te laten ontvouwen. Vele synchroniciteit te mogen ontmoeten.

Ik ga me nog meer bezig houden met mijn fysieke lichaam door o.a. ademhaling & koudetraining. Morgen 1 januari 2023 te beginnen met een nieuwjaarsduik bij het NTINLP. Bezig zijn met voeding, dit is namelijk niet mijn sterkste kant. Elke weeksporten bij Heiloo Vitaal en veel wandelen. Vanaf april 2022 ben ik begonnen met schijven aan het derde boek die BEWUSTZIJN heet en waar ik mijn synchronisiteiten in deel. Verder alles laten ontvouwen en zoals Janosh zegt het leven zit vol met MAGIE.

Zeg jij JA tegen jezelf en jouw magie en kom langs voor een opstelling of genogram of een opstelling in een klein groepje. Te ontdekken waar jij BLIJ van word en  wat jouw wensen zijn. Hier nog meer helderheid, inzichten en bewustzijn op gaat krijgen.

Je kan een afspraak maken door het contact formulier in te vullen. Of mail: info@jokedeboeropstellingen.nl of bel: 06-10061242

Je mag het wel zelf doen en je mag het ook samen doen.

Fijne jaarwisseling en tot in 2023,

Liefde volle groet, Joke

ZIJN
19 december 2022

ZIJN

In mijn leven ben ik lange tijd op zoek gegaan naar wie ben ik en of het ook mogelijk is om gewoon te zijn. Na vele wegen bewandeld te hebben in mijn persoonlijke ontwikkeling, twee boeken geschreven, ‘Geen Gordijnen’, ‘Riemen Vast’, ben ik vorig jaar 2021 het Kennis Boek tegen gekomen. Ik heb hier nu ook een pagina aan gewijd op deze site. Het Kennis Boek

Het Kennis Boek heeft een energie om nog meer bewustzijn te krijgen op mezelf. Een prachtig cadeau van Kosmos. Ik heb me er mee verbonden door dit boek met zwarte vulpen in een half jaar te gaan schrijven. Ik had geen idee, het voelde alsof ik het moest doen. Geen mitsen en maren. Alles naast me neergelegd dat half jaar en totale focus op het schrijven en mijn eigen bewustzijn. Bewustzijn om te leren dat ik gewoon in het leven mag zijn met alles erop en eraan. Te leren om ego en eigenbelang los te laten. Bewust te worden dat we in een matrix leven waar vele conditioneringen zijn en te voelen: waar wil ik me nog mee verbinden? Wat is helpend voor mij?

Elke vrijdag meld ik mij aan en ga ik in het prachtige energieveld samen met mensen uit 45 landen een hoofdstuk lezen vanuit het Kennis Boek. Verbinding met elkaar maken voor Vrede en Liefde op deze Aarde. Je mag het wel zelf doen en je mag het ook samen doen is een uitspraak die ik al lang heb. En ja, zolang ik mij goed voel, oké en blij blijf ik me met het Kennis Boek verbinden. Als jij er wat over wilt weten of een hoofdstuk wilt ontvangen van dit boek om te voelen wat het voor jou kan doen maak dan even contact met me en kan ik je er alles over vertellen.

En dan hebben we het systemisch werk, de opstellingen. Het dankbare werk waar ik niet over uitgesproken raak. Er zijn verschillende methodes waarmee je aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken. Systemisch werk is één van de vele methode’s om naar jezelf te kijken. We nemen van alles mee vanuit het systeem van herkomst, zowel leuke dingen als niet leuke dingen. Wel vanuit 7 generaties. Door middel van een opstelling en de zielsdelen waar je mee verbonden bent in het veld te plaatsen krijg je inzichten, helderheid en bewustzijn. Bewustzijn maakt dat je groeit in het leven.

We willen toch allemaal gelukkig zijn en ons zelf oké voelen? In de meeste gevallen is datgene wat je tegenhoudt om gelukkig en blij te zijn iets vanuit het systeem van herkomst en hoe mooi is het dat je dat in liefde kan teruggeven en je eigen plek weer kan innemen. Deze mooie manier van werken doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen en kleinkinderen. Door het doorbreken van je patronen en bewust te worden van de overtuigingen die er aan vast zitten. Naast een opstelling één op één of in een klein groepje kan je vanaf nu ook een genogram laten maken door mij.

Wat is een Genogram?

Een genogram is een overzicht van het familiesysteem. Het vormt vaak een eerste stap waarbij iemand zich meer bewust wordt van zaken uit zijn/haar familiesysteem; zoals te vroeg gestorven leden, de eerste liefde van zijn ouders, het uitsluiten van familieleden en dergelijke.

Zowel de levende als de dode familieleden worden vermeld, de generatie van de vraaginbrenger zelf, zijn eventuele partner en kinderen, de vraaginbrenger als kind tussen zijn broers en zussen en de generatie van zijn/haar ouders en grootouders. Nadat het genogram op papier is gezet dient een mondelinge toelichting van bijzondere gebeurtenissen om een totaaloverzicht van het familiesysteem te verkrijgen.

Dit totaaloverzicht wat aangevuld is met feiten en gebeurtenissen maakt jouw beeld van je familie systeem meer compleet.

Je mag het dus wel zelf doen en je mag het ook samen doen.

Ben je nieuwsgierig naar jouw genogram, neem dan contact met mij op via het contact formulier op deze site. Contact
of mail: info@jokedeboeropstellingen.nl of tel: 06-10061242

Liefdevolle groet, Joke

Gedachten
25 oktober 2022

Gedachten

Ik kom nogal eens wat deelnemers in mijn praktijk tegen die verdwalen in de verhalen. Daardoor zijn ze veel minder in contact met hun lijf en hart. De gedachten die we zelf maken en wat zo een eigen leven kan gaan lijden, wat niet de werkelijkheid is. In het hoofd, gedachten zijn we niet in het NU en wel in het verleden of het heden.

Ik werd me van de zomer bewust van mezelf hoe doe ik dat in mijn hoofd, uit mijn hoofd. Daarom schreef ik dit verhaal en plaatste het op sociale media in de groep bewustZijn die ik beheer.

Wandelen aan Zee. Dit stond lange tijd op de dinsdagmorgen op mijn agenda. Als de zon schijnt is er schaduw van mezelf op het strand. Als er een wolk voor de zon is dan vervaagd hij. Ik ben me bewust van de schaduw en van de verhalen die ik maak in mijn hoofd. Af en toe komt er wel eens in mijn leven langs of ik het allemaal nog wel leuk vind, het leven. Er is op dat moment een emotie die ik voel. Ik merk dat ik de golven van de zee niet meer hoor. De warmte van de zon niet meer voel op mijn huid. De honden die spelen op het strand heb ik zelfs niet meer in de gaten. Ik bedenk me dat de wolk voor de zon is en geen schaduw op het strand en ik mag focussen op mijn ademhaling, mijn lijf, mijn hart. Naar de kamer in mijn hart ‘het niet weten’. Ik hoor de golven weer en voel de zon en de wind door mijn haren. Even bij terugkomst een cappuccino bij mijn favoriete tentje bad Zuid in Egmond aan Zee. Ik ben weer in contact met mijn lijf.

Onze gedachten komen uit een universeel veld van alle gedachten. We hebben 40.000 tot 60.000 gedachten per dag.

De Wetenschap: Je gedachten zitten in je brein.

Er zijn wetenschappers (zoals Dick Swaab, emeritus hoogleraar in de neurobiologie) die van mening zijn dat je gedachten een biologisch fenomeen zijn. Ze worden gecreëerd door je hersenen op basis van bijvoorbeeld je ervaringen, je DNA, wat je geleerd hebt op school en je karaktereigenschappen. Over alles wat je meemaakt denk je na. Je analyseert, associeert en combineert en je slaat het als ervaringen, herinneringen, oordelen, meningen, waarden op in je brein.
Als je dood gaat stoppen je gedachten dus ook. Er zijn geen gedachten meer. In deze optiek is er dan ook geen leven na de dood.

De  spirituele leer: Je gedachten komen uit een universeel veld van alle gedachten.

Spirituele leermeesters (zoals Eckhart Tolle, Edgar Cayce, Lynne McTaggart) verklaren het hebben van gedachten op een heel andere manier. Onze gedachten zitten niet in ons brein maar in een energetisch universeel veld van gedachten. Een vierde dimensie waarmee wij allemaal via onze ziel verbonden zijn en waar alle mogelijke gedachten aanwezig zijn. (Binnen het systemisch werken wordt dit ook wel het wetende veld genoemd.)

Edgar Cayce maakt nog een onderscheidt tussen het universele veld en het veld van de ziel van ieder mens. Zij bevat een kroniek van alle gedachten en activiteiten die tot haar individuele ervaring behoren. Tegelijk behoren deze ook tot het universele veld van gedachten. Door je ziel gericht af te stemmen op het veld van gedachten worden de hier bijbehorende gedachten uit het veld gefilterd. Het gericht afstemmen doe je door je intentie, je idealen neer te zetten. Net zoals je een radio afstemt op een zender.

Je zou jezelf als een computer kunnen zien die verbonden is met het internet waar alle informatie aanwezig is. Je eigen intentie en motivatie bepaalt dan welke informatie je opzoekt en op je computer bewaart. Je hersenen fungeren hierbij als intermediair tussen je bewustzijn (je ziel) en je lichaam. Als je je teen stoot laat het via je hersenen aan je bewustzijn weten wat er gebeurd is en dat het pijn doet. En als je wil gaan schrijven geeft je bewustzijn je hersenen de instructie om bijvoorbeeld pen en papier te pakken. Maar ook van nieuwe ideeën die als gedachten vanuit het veld in je bewustzijn komen, kan je beslissen om je hersenen de opdracht te geven om ze om te zetten in actie.

Alle gedachten die zo in je bewustzijn komen zijn de basis waarmee jij je werkelijkheid creëert. Zoals Edgar Cayce zegt “the Mind is the builder’. Als je je gedachten de vrije loop laat word je een speelbal in het spel van het leven. Als je daarentegen je gedachten richting geeft gaat de bal de kant op die jij wil.

Pas dus op met wat je denkt.  “Have happy thoughts’’.

In een opstelling kunnen we jezelf, je hoofd en je hart neerzetten. Dit om bewustzijn te krijgen hoe jij dit doet. Ben je de hele dag in je hoofd of kan je je hart ook al inzetten? Welkom!

 

 

 

De weg!
6 september 2022

De weg!

Een nieuwe quote op mijn site en heb hem geplaatst op mijn facebook pagina bewustZijn.

“Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er een die jij te gaan hebt. Die ene is voor jou, die ene slechts. En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan. De keuze is dus niet de weg, want die koos jou. De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan. Met onwil om de kuilen en de stenen, met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan. Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn en wijzer, dan aan het begin. De weg koos jou, kies jij ook hem?” – Naar Dag Hammarskjöld –

En zo is het! Ik koos de weg. De weg om er helemaal voor te gaan, om gewoon te kunnen ZIJN met alles erop en eraan. Niet de allermakkelijkste weg heb ik gekozen, maar toch had ik dus die weg te gaan. Via mijn intuïtie en wat op mijn pad zich aandiende en waar ik op aanhaakte ben ik het bewustwordingsproces ingegaan. 22 jaar vele trainingen, cursussen etc. gevolgd om maar steeds op zoek te zijn. Steeds opzoek naar meer. Totdat ik op het punt kwam dat ik Het Kennis Boek tegenkwam. Ik ging er vol voor en ben hem gaan overschrijven en dit in een half jaar. Van juli 2021 – tot januari 2022 heb ik dit gedaan. Alles naast me neergelegd, want alle vezels in mij zeiden dit ga je doen. Na dit gedaan te hebben werd ik me bewust dat ik al die trainingen niet meer hoef te doen. Ik ben bewust Zijn, alles zit in mij. Wat een heerlijk gevoel dat ik even klaar ben met zoeken. Ik hoef me te verbinden met mijn hart en me te laten leiden naar wat zich aandient. Afgelopen april 2022 is mijn boek ‘Riemen Vast’ uitgekomen. Een boek waarin ik vertel over van bewust worden naar bewust zijn. Dit boek is geheel gratis te bestellen.

En zo diende zich aan dat ik mij totaal ging focussen om opstellingen te gaan doen. Alles wat ik voor en na dat ik in 2013 certificeerde als opsteller meeneem in al mijn opstellingen. Ik heb door mijn vele ervaring in opstellingen en naast dat ik het deel met betrekking tot de vraag in het veld plaats een nieuwe manier van opstellen ontdekt. We plaatsen ook delen in het veld waar je BLIJ van wordt waar je energie van krijgt. We hebben allemaal een God of Godin in ons. Door de inzichten, verschuivingen en woorden verandert het beeld en de energie gaat nog meer stromen. Een verandering kan plaatsvinden.

Als je maar blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt….. – Albert Einstein –

En zoals Eva Edith Egar zegt: ‘We hebben elke dag een keuze.’ Elke dag de keus om ons leven te veranderen. Blijven we ons bewegen in de buitenwereld of durf je werkelijk je verantwoordelijkheid te nemen en een kijkje te nemen in jezelf.

Welkom bij J oké, praktijk voor bewustZijn.

RIEMEN VAST!
15 april 2022

RIEMEN VAST!

RIEMEN VAST, EIGEN WERK! BEWUSTWORDINGSROMAN 

Waar word jij blij van? Dit is het thema wat ik altijd gebruik in mijn opstellingen werk. Ik zie om me heen dat we vaak veel te veel aandacht geven aan datgene wat niet zo goed gaat. Alles waar we aandacht aan geven groeit, dus ook dit deel. Stel dat je aandacht geeft aan de delen in jou waar je blij van wordt en dit groeit. Word je daar nu al niet blij van? We hebben allemaal een Koning of Koningin in ons die we aandacht mogen geven. Ik zelf geef aandacht aan sport, wandelen, zingen daar word ik heel blij van. Ik geef aandacht aan het schrijven, want ook daar word ik blij van. Deze blijdschap heeft geresulteerd in mijn tweede boek ‘Riemen Vast!’ dat nu uit is.

In januari 2019 is in eigen beheer mijn boek ‘Geen Gordijnen’ verschenen en nu in april 2022 mijn boek ‘Riemen Vast’. Het schrijven van het boek ‘Geen Gordijnen’ gaf mij zoveel bewustzijn dat ik zeer de behoefte had om verder te schrijven. En wat ik net schreef, ik word er zo blij van. Na vele strandwandelingen, cappuccino’s en het opschrijven met pen in mijn schrijfboekjes en in Word op de laptop besloot ik voor een roman te gaan. Het leven in de nieuwe tijd, het Aquarius tijdperk, de hogere energie en het coronavirus. Dit duurt wel tot circa 2024, het coronavirus, heb ik mij laten vertellen. We zullen zien. Wat een mooie uitdaging was dit boek schrijven en mij met deze energie te verbinden. Door de goede gesprekken met mensen en hoe het liep in mijn leven had ik een prachtige schrijfplek gecreëerd in Egmond aan Zee voor een paar maanden. Dit net in de aanvang van het coronavirus. Het huis staat een paar honderd meter van het strand. Egmond aan Zee is een plek waar ik al van kinds af aan kom.

Wat voor boek het is? ‘Riemen Vast’ is een bewustwordingsroman. Kim heeft een plek gereserveerd om precies op dit moment hier te zijn. Op weg naar haar stoel in het vliegtuig dus RIEMEN VAST!

Als je dit spel op aarde snapt wordt alles een stuk duidelijker en luchtiger. De bewustwording van het spel hier op aarde en jouw unieke reactie daarop, helpen jou je ware ik te zijn. Het helpt je het pantser af te werpen en het leven te leiden dat het beste bij jou past. Het helpt je de weg naar je hart te vinden en daar naar te luisteren. Het spelen van een rol gebeurt immers vanuit je hoofd, maar je ware-ik zijn, gebeurt vanuit je hart. – Geen Gordijnen – Kim wil werkelijk de beslissing nemen om vanuit haar hart te leven in plaats vanuit haar hoofd. De keuzes die ze maakt vanuit haar hoofd kloppen heel vaak niet. Ze gaat dan hele verhalen maken. Door die verhalen komen er emoties los die best heftig kunnen zijn. Kim komt in een wereld terecht die ze ergens wel kent, maar toch ook weer niet. Het begint al op het vliegveld Schiphol waar haar iets tentoongesteld wordt. Bestaat toeval? En wat verandert dit werkelijk in haar leven? Het coronavirus steekt de kop op. Wat betekent dit voor Kim?

De naam Kim is een naam voor horizon, de lijn waar aardoppervlak en de lucht elkaar (lijken te) raken. Kim betekent leider, krijger. Hoe het danst? Een dans zal het worden voor Kim op het zonnige Curaçao.

Dit boek is in eigen beheer en in de verkoop. Je kunt hem hier bestellen.
Ook bied ik in 2022 gratis boek lezingen aan.

 

Opstellingendag
16 februari 2022

Opstellingendag

Nieuw bij J oké zijn de opstellingen dagen die ik verzorg in Warmenhuizen bij 4AnyBody. Ik ben in april 2019 begonnen met opstellingen te begeleiden en dit was een succes. Maart 2020 was er Corona en werden de opstellingen dagen afgezegd. Het online opstellen is toen toegenomen. Ik geef GRATIS online opstellingen en 3 maal per week.
Sinds dit jaar 2022 zijn we weer live begonnen en 23 januari 2022 was weer de eerste keer. Het was super leuk. Met een groep van 9 mensen hebben we verschillende opstellingen neergezet. De opstellingen zijn opstellingen voor iedereen. We doen ook allemaal mee. Is het niet als inbrenger van een thema dan is het wel als representant. Nancy Kooy van 4AnyBody verzorgt de koffie, thee met wat lekkers en de lunch en aan het einde van de middag laat ze iets zien wat ze doet, de ademhaling.

LADDER VAN BEWUSTZIJN?

Je staat op een ladder en wat gebeurt er als je een tree omhoog gaat? Ben jij ook benieuwd?

En stel dat je langs de trap naar achteren kijkt, wat zie je dan?

Vind je het oké zo of ben je nieuwsgierig naar wat er nog meer mogelijk is?

Zaterdag 12 maart 2022 stel ik jou in de gelegenheid om deel te nemen aan een Opstellingendag.
Deze dag is verplaatst naar zaterdag 26 maart 2022 i.v.m. griep.

De dag staat in het teken van ‘LADDER VAN BEWUSTZIJN’ en is toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen die nog niets van systemisch werk of wel familie opstellingen afweten. Ik ga deze dag haarfijn uitleggen wat het is.

Op de Opstellingen dag zal ik een aantal Opstellingen begeleiden waarvan de onderwerpen afhankelijk zijn van wat er zich die dag aandient. Kortom ik speel in op de behoefte van de deelnemers. Uit ervaring kan ik je mededelen dat de dag voor iedereen nieuwe inzichten oplevert.

Wat is een Opstelling?

Een Opstelling geeft jouw innerlijk beeld van de situatie weer. De belangrijkste personen/onderdelen met betrekking tot jouw vraag worden ten opzichte van elkaar geplaatst. Deze personen/onderdelen kunnen worden gerepresenteerd door deelnemers aan de opstelling of door voorwerpen en symbolen. Door verschuivingen, inzichten, woorden, etc. verandert het beeld waardoor de (nieuwe) energie gaat stromen en de bewustzijn kan plaatsvinden.

Wat levert een Opstelling op?

Doordat het innerlijk beeld door de opstelling is veranderd en de (nieuwe) energie is gaan stromen zal je gaandeweg merken dat je inzichten hebt gekregen. Dat je eraan toe bent om dingen anders te gaan aanpakken en te herstructureren. Opstellingen geven geen oplossing wel helderheid.

Wil je ook ervaren wat een Opstelling voor jou kan betekenen?

Voel je welkom!

Liefs,
Joke de Boer

Zaterdag 26 maart 2022 – 4anybody.nl

Lockdown
16 januari 2022

Lockdown

Dat is steeds waar we in gezet worden. Wat betekent dat als alles projectie is? Als we zelf in ons lichaam in lockdown gaan, wat gebeurt er dan in ons? Welke delen worden er aangeraakt in mij? In jou? Is dat angst of boosheid of een andere emotie? Een emotie die dan de boventoon voert en je gedrag bepaalt op dat moment.
Door middel van een opstelling kan je dit deel en geblokkeerde deel én delen die je blij maken opstellen. Deze delen hebben je wat te vertellen. Je krijgt inzicht op je patronen en structuren achter deze delen. We gaan het spel leren begrijpen.

Ik ben nu bezig om GRATIS online opstellingen te verzorgen zodat je kennis kan maken met het systemisch opstellen (in de volksmond familie opstellingen).

Wat is een Opstelling?

Een Opstelling geeft jouw innerlijk beeld van de situatie weer. De belangrijkste onderdelen met betrekking tot jouw vraag worden ten opzichte van elkaar geplaatst. Deze onderdelen kunnen worden gerepresenteerd door deelnemers die ook meedoen aan de opstelling. Door verschuivingen, inzichten, woorden, etc. verandert het beeld waardoor de (nieuwe) energie gaat stromen en bewustzijn kan plaatsvinden.

Wat levert een Opstelling op?

Doordat het innerlijk beeld door de opstelling is veranderd en de (nieuwe) energie is gaan stromen zal je gaandeweg merken dat je inzichten hebt gekregen. Dat je eraan toe bent om dingen anders te gaan aanpakken en te herstructureren. Opstellingen geven geen oplossing, wel helderheid en daardoor inzichten.

Wil je ook ervaren wat een Opstelling voor jou kan betekenen?

Voel je welkom!

Vul het contactformulier in voor een gratis online opstelling. Wil je de opstelling liever live ervaren dan is er op 23 januari 2022 nog plek.
Klik hier voor meer info.

Online opstelling voor jongeren?

Ook jongeren kunnen bij mij terecht om nog meer bewustzijn te verruimen. Leren om nog meer vanuit je hart je keuze kan maken.
Ik wil het laagdrempelig houden zodat het voor jou makkelijker is om contact te zoeken met mij. Daarom is de online opstelling gratis en als je dat nog niet zo makkelijk vindt is een kleine bijdrage altijd welkom. Ook onze twee kinderen nu 20 en 23 inmiddels……. Ook voor jongeren – Joke de Boer Opstellingen