BEWUSTZIJN
18 maart 2023

BEWUSTZIJN

Ik ben al enige tijd bezig met het fenomeen bewustzijn. Ik luister podcasts, lees erover en daar schrijf ik dan over. Ik ervaar dingen, zie dingen ontmoet synchroniciteit. Dit zullen anderen ook zeker in zichzelf herkennen nu ik dit benoem en het vooral herkennen als een toevalligheid of een aha moment.

Wat is bewustzijn?

Wikipedia zegt: Bewustzijn is het geestesvermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken, oftewel een beleving of besef te hebben van het eigen ik, ingebed in zijn omgeving. (Verder te lezen straks in mijn derde boek ‘BewustZijn’.

Ik zei ooit tegen een vriend: ‘Nee hoor ik ga niet met mijn vader praten want dan overlijd hij na 2 weken’. Het heeft 2 jaar geduurd voordat ik ging praten en ja na 2 weken overleed hij. Dit dus… en vast ook een soort gelijke situatie bekend bij jullie. In ‘Geen Gordijnen’ schrijf ik hierover over het overlijden van mijn ouders en mijn bewustzijn hierop en wat er allemaal gebeurde en ik ervaarde rondom hun overlijden.

In dit boek schrijf ik over ik als drie jarig kind die bovenaan de trap stond en dingen ervaarde waar ze toen nog niet echt woorden aan kon geven. Boven aan de trap symboliseert voor mij een hoger bewustzijn. Ik ben helderziend en helderhorend en wist vaak wat er stond te gebeuren. Door dit uit te spreken omdat ik dit als gewoon ervaarde werd ik als jong meisje hier heel vaak door de buitenwereld voor gestraft.

Ik merk dat ik vaak in een overzicht zit, een helikopter view en bekijk dingen systemisch en ervaar mijn eigen waarheid. Want eigenlijk bestaat de waarheid niet we hebben allemaal onze eigen waarheid.

In het tweede boek ‘Riemen Vast’ schrijf ik dat we meer zijn dan alleen maar dit spirituele wezen op Aarde. We veel meer zielsdelen hebben in andere dimensies die invloed hebben op ons bestaan hier. Alle zielsdelen hun eigen levenslessen te leren hebben. Deze delen op dezelfde dag zijn geboren en op dezelfde dag overlijden. Zich allemaal weer met elkaar verenigen. Ze hebben invloed op ons leven nu op Aarde.

Door dit alles ervaar ik dus veel synchroniciteit in me leven en schrijf hier ook over. Ik heb inmiddels al 60 verhalen bij elkaar geschreven voor het boek.  Ik besef me dat ik 9 april 60 jaar word en in me 61e levensjaar ga beginnen. Is dit boek nu klaar en gaat dit hem worden? Laat ik hem nu redigeren en klaar maken voor uitgave?

Hoe werkt dit toch allemaal. Ik volg maar gewoon. ‘ Het niet weten’, I don’t no.

Wil jij nog meer bewust worden van jouw synchroniciteit en het pad dat jij te bewandelen hebt?  Maak dan een afspraak met mij om het hier over te hebben. Je kan ook mee doen met de Ronde Tafel Opstellingen die ik eens per maand organiseer. Als je het contact formulier invult op de site kunnen we een afspraak maken. Welkom!

Wil je mijn boeken bestellen dat kan nu online.  klik op: Eigen Werk

Liefdevolle groet, Joke

Levenslessen
23 februari 2023

Levenslessen

Vraag:
Waarom ik dit werk in J oké, praktijk voor bewustZijn doe wat ik doe en wat vind ik er zo leuk aan?
Antwoord:
Ik blijf mezelf verrassen en word me nog meer bewust van mezelf en in dit werk mag ik  helemaal zijn wie ik ben zodat anderen dat ook mogen zijn. Ik blijf in elk contact nieuwsgierig en open zodat ik meester word in mijn levensles Genade.

Door in gesprek met je te gaan nadat je je levensles weet en een opstelling te faciliteren of misschien een genogram te maken en dat je steeds meer naar binnen gaat bij jezelf en te snappen dat je alles zelf mag doen, je mag alles zelf opruimen.

Als je weet met welke levensles je op deze Aarde bent gekomen dan kan je alles wat je mee maakt terug halen naar wat je te leren hebt. Meester te worden van deze les. Met de levensles Menslievendheid ben ik op Aarde gekomen. Zo ook zijn wij vrouwen in deze tijd met Grensafbakening en de mannen met Communicatie gekomen.

Ware menslievendheid betekent het respecteren van de connectie die ik heb met alle mensen en dat in me handelingen tot uiting laten komen. Om Menslievendheid echter toe te passen, moest ik eerst leren mijn eigen energie te centreren. Afhankelijk van waarop ik deze eigenschappen richt, kan deze les heel verschillend overkomen. Naar binnen gericht kan het lijken op zelfzuchtig en kan het op eigen belang lijken. Door het ontbreken van de verbinding met mensen om me heen richtte ik me naar binnen alsof ik ongeacht wat ik ook probeerde, mijn eigen behoefte gewoon niet kon verwezenlijken. In de lagere niveaus van de meester worden zijn mijn eigen behoeften en gevoelens het belangrijkst, omdat het geïsoleerd zijn van anderen lijkt op onverschilligheid. Verdeling in tweeën. Leren hoe goed om te gaan met mensen buiten mezelf. Het is ook een overleving en me taak om werkelijk een relatie aan te gaan met de mensen om me heen.

Vaak was ik bezig om aardig gevonden te worden. Kreeg ik geen respons van mensen om me heen en wist ik niet wanneer ik moest ophouden. Het was mijn innerlijke overtuiging dat ik pas zal hebben wat ik nodig heb wanneer iedereen mij mocht. En juist op dit punt ontvreemde ik onbedoeld van anderen. Ik had het vermogen om mensen om me heen uit te putten. Toen ik deze les meester begon te worden kwam ik tot de ontdekking dat het ging om het respecteren van de verbinding, niet door ervoor te zorgen dat iedereen mij graag mocht, maar door de verbinding echt te voelen. Het Meester worden van deze les lag in het versterken van de verbinding die reeds bestaat tussen mij en alles om me heen. Ik werd uitgedaagd om een relatie aan te gaan met mezelf en daardoor met mensen om me heen om deze les meester te worden.

En nadat ik hem Meester was geworden kwam ik in 2021 in de opleiding Meesterschap de zeven levensfases tegen en een nieuwe levensles heb aangenomen. Levensles Genade en om hier meester over te worden in mijn laatste deel hier op Aarde.

Deze les gaat over het in staat zijn in harmonie met het leven te zijn. Het is de allerlaatste levensles die je als mens op aarde zult mogen leren. Er zijn maar weinig mensen die aan deze levensles werken, hoewel er wel veel mensen zijn, die denken dat ze aan deze levensles werken. Veelal heeft dit echter te maken met het verlangen dat men heeft om klaar te zijn met incarneren.
Als je worstelt met deze les zul je dat merken aan een groot verlangen naar Huis. Je ervaart het leven als een opgave en hebt grote moeite er vanuit overgave in te staan. Je vindt het lastig om in het hier en nu te zijn en geniet niet van het proces waarin jouw leven zich aan je ontvouwt. Het leven voelt soms nutteloos en je voelt je alleen. Als je al wat stappen hebt kunnen zetten in deze levensles, zul je in staat zijn vanuit vertrouwen in het leven te staan; je ervaart een sterke verbinding met het universum en voelt de leiding die aanwezig is. Er is een diep innerlijk weten over de universele waarheid. Daarnaast is er een verlangen om echt alles te begrijpen en daar woorden aan proberen te geven.

Mensen die met deze les werken, voelen diep ontzag voor het leven. Ze geven zich er helemaal aan over en leven met een open hart. De toevalligheden die het universum regelmatig cadeau doet en daardoor genieten van iedere dag dat je hier mag zijn. Elke dag je af te vragen wat heb ik nodig om blij van te worden. Als je werkt aan deze les zoek je naar kennis van het hoogste perspectief. Je bent niet zo geïnteresseerd in het persoonlijke of het wereldlijke, maar richt je vooral op het universele. Je voelt je één met alle dingen en leeft volledig in harmonie. Je wordt uitgedaagd om steeds weer vanuit het hoogste perspectief naar het leven te kijken. Probeer zoveel mogelijk de tekens die het leven je voortdurend geeft, te volgen. Hierdoor ontdek je de schitterende patronen en de harmonie die het leven eigen is. Blijf dicht bij je gevoel en luister vooral naar al die onderbuikgevoelens. Stel jezelf gerust dat je echt geen aansluiting bij anderen hoeft te maken, als je je daar stierlijk bij verveelt. Blijf in contacten trouw aan jezelf. En blijf dóórzoeken, net zolang totdat je die enkele persoon hebt gevonden die wel jouw taal spreekt.

Er zijn gelukkig vele manieren om verbinding te voelen; ga veelvuldig de natuur in, geniet van de stilte en zorg voor een stevige verbinding met jezelf en je lichaam. Als je deze les meester bent geworden ben je als een danser, waar het leven doorheen mag dansen. Je voelt eerbied en dankbaarheid dat je op aarde mag zijn, je voelt hoe ingenieus je lichaam is en hebt daar respect voor. Je bent nauw verbonden met jezelf en alles wat zich om je heen afspeelt. Als je voelt dat jij deze levensles meester bent geworden, hoop ik van harte dat je de rol van leraar oppakt en niet opgeeft, ook als je medemens je (nog) niet begrijpt. Je bent zeer belangrijk voor de evolutie van de mensheid.

Nou een hele uitdaging en ook wel heel cool omdat ik eigenlijk er heel veel mee bezig ben om bewust te zijn van alles en nog veel verder te gaan in het bewustZijn.

Nu ik deze les heb ben ik het Kennis Boek tegen gekomen die mij hier in leert om nog meer mijn eigen waarheid te onderzoeken en te spreken. Nog meer bewust te zijn van mezelf. In mijn Licht en Liefde te staan. Mijn eigen Levende Boek te worden en dit te gaan delen met de rest van de wereld.

Wil jij ook weten wat jouw Levensles is? Als je de inzichttest aanvraagt en invult kom je erachter met welke les jij naar deze Aarde bent gekomen en dat je iedereen waar je een trigger mee ervaart jouw les is om daar meester van te mogen worden.

 

JONGEREN
31 januari 2023

JONGEREN

BLOG: Jongeren die opeens op mijn pad komen. 

Herhaling familiegeschiedenis
Ik kocht in Egmond aan Zee de Happinez nummer 1 2023. Ik zie dat op blz 22 het verhaal staat van Kitlyn Tijn A. Djie. De kracht van familie. Kitlyn werkte in de jeugdzorg en ontdekte dat het gedrag van kinderen veelal gerelateerd is aan stress in een familie. Tachtig procent van de kinderen met klachten hebben familiaal gerelateerde stressklachten. ADHD, depressie, suïcidale gedachten, angsten, nachtmerries, boosheid, het niet een defect bij het kind, maar de stress die in de familie speelt die nooit als gespreksonderwerp op tafel is gekomen. Mensen die leren van het verleden zijn niet veroordeeld tot het blijven herhalen van de familiegeschiedenis. Als het maar even kan wil ze met een luizenkam door al die relaties heen om te kijken of er ergens nog een stofje zit dat valt weg te halen waarna er weer verbinding kan zijn.

Ze zegt we leven in een tijd waar hard en snel wordt geoordeeld. Maar daarin zit niet de sleutel tot verbinding. Die zit in zoeken naar het verhaal dat nog niet is verteld. Het gaat om vertragen, om aandacht geven, om je verplaatsen in het perspectief van de ander.

Patronen doorbreken
Mooi verhaal en prachtig om even mijn verhaal in te duiken. Ik Joke Rootring – de Boer getrouwd met Martijn Rootring en samen hebben we 2 kinderen  Koen 24 en Gijs 21. Toen Koen werd geboren in 1998 was er zoveel liefde. Meteen dacht ik dit ken ik niet vanuit mijn gezin van herkomst. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen en ben als 7e geboren. Voor mij eerst 3 jongens en toen 3 meisjes. Toen Gijs werd geboren in 2001 ben ik allerlei trainigen gaan volgen en zo kwam ik terecht bij Familie Opstellingen. Ik wilde patronen doorbreken omdat ik voelde dat die helemaal niet helpend zouden zijn voor hun. Thuis in mijn eigen gezin vond ik het heel ingewikkeld omdat ik voelde dat het niet klopte. Iedereen zat met eigen projecties in dat huis. Een vader die zijn moeder, mijn oma had verloren toen hij 14 jaar oud was. Zijn vader die nooit meer een relatie kreeg. Deze man, mijn opa stierf op 65 jarige leeftijd en mijn vader toen hij 66 jaar oud was. Op jonge leeftijd kreeg mijn vader reuma en de laatste 10 jaar van zijn leven heeft hij op bed gelegen. Mijn moeder die een broertje had die een ongeluk had gehad en toen ze thuis kwam is er nooit meer over gesproken. Op latere leeftijd heeft haar broer op 22 jarige leeftijd zelfmoord gepleegd. Ik leefde in een gezin die te maken had met dood. Constant waren mijn ouders aan het overleven. Mijn moeder stierf al op 77 jarige leeftijd. Aankomende februari is mijn vader al weer 28 jaar weg en mijn moeder 18 jaar. Mijn moeder heeft Koen en Gijs nog gezien. Mijn vader kennen ze niet.

Ik heb veel geschreven over deze periode thuis in het boek ‘Geen Gordijnen’. Ik heb mezelf de naam Fleur gegeven en heb geschreven hoe lastige jeugd, leven ik had. Doordat er geen ruimte was voor gedachten, gevoelens en emoties. Ik worstelde daar voortdurend mee. Pas toen ik via Steve Rother mijn levenslessen begon te ontdekken en besloot om daar meester over te worden is mijn leven in een rustiger vaarwater gekomen. Mijn moto: ‘Dans door het leven met vreugde en plezier, want het leven is om van te genieten’.

Teruggave aan het systeem  
Vorige week een cliënt, een jonge dame die al vaker is geweest. Wat gaat er al allemaal goed vraag ik haar? Ze wordt zich al bewuster van zichzelf. We praten daar over waar ze bewust van is en wat goed gaat. Ook komen we er achter dat ze toch nog best vaak het kleine meisje laat zien en dat doet ze met gedachten. We besluiten zichzelf de leeftijd die ze nu is, de volwassen vrouw te plaatsen op het bord. Ik vraag haar haar hoofd en hart ten opzichte van zichzelf te plaatsen. Het hoofd staat links van haar tegen aan haar gedrukt. Deze is dus vrij dominant aanwezig. Haar hart plaats ze tegen over zichzelf. Ze ziet het hart wel en dat is alles. Ze heeft er niet echt verbinding mee.

Ik besluit een teruggave te doen. We kwamen in ons gesprek op wat haar nog belemmerd en ik vraag haar waar ken je dit van. Van je vader of je moeder. Van haar vader zegt ze. In de terug gave ben ik de representant van haar vader en ze staat tegen over mij met een tafeltje die ze optilt. Ze wilde iets zwaars want wat ze draagt van deze man is niet mis. Het hoofd zegt snel deze tafel bij me vader neerzetten dan ben ik er vanaf. Ik vraag haar ondanks dat het tafeltje best zwaar is om dit in de vertraging te doen. Stap voor Stap steeds in contact met haar hart. Ik zeg als representant van haar vader: ‘In liefde heb je dit gedragen voor mij en je mag het aan mij terug geven. Dank dat je het hebt gedragen en het is nu klaar. Het is niet alleen van mij maar van zoveel generaties terug. Ook ik ben het aan het dragen van de geschiedenis.

We keren terug naar de tafel en ze schuift het hoofd verder weg bij haar vandaan. Het is tijd om veel meer in de volwassenheid in het hart te mogen gaan zitten. We nemen afscheid.

Wat kan ik nog meer betekenen?
Gisteren heb ik bij Embrache the Future mogen invallen, ervaren wat het is om te werken bij uit huis geplaatste jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Daarvoor had ik al contact met Romy om samen het bedrijf systemisch te gaan bekijken. Vooral haar eigen rol in dit bedrijf. Wat is haar missie en visie.

Naast opstellingen één op één en zo ook met jongeren kan je ook een genogram laten maken. Plaats nemen in een Ronde Tafel groep Opstelling en een Workshop Opstellen Basis voor de Basis doen. Als je meer informatie wilt dan dat op de site staat kan je contact opnemen met me via mail: info@jokedeboeropstellingen.nl  of bel 06-10061242

Liefdevolle groet, Joke

 

2022
31 december 2022

2022

Een prachtig getal 22 die ik al sinds dat mijn vader is overleden tegen kom. Dat is overigens al 27 jaar geleden. Het meestergetal 22 staat voor het OPBOUWEN VAN EEN NIEUW LEVEN EN EEN NIEUWE WERELD.

Een tijdlijn bewandelen, een laag wat gaat over mijn gedachten, het innerlijk weten, mijn intuïtie. Een ‘direct weten’ wat binnenkomt, ongefilterd. Een laag wat direct in contact staat met mijn hart en weten. Het denken vanuit Universele Inspiratie. Doordat ik de goddelijk bron en eenheid in mezelf ervaar kom ik in contact met mijn essentie. Een prachtige ervaring over tijdlijnen gehad afgelopen maand in de 22-daagse Miracle Challange van Janosh Stoffers.

Afgelopen jaar was een heerlijk jaar vol met helderheid, inzichten en bewustzijn. Het was voor me gevoel wel een jaar wat snel ging. De tijd lijkt sneller te gaan. Ik ben in dit jaar 59 geworden en wat ik eigenlijk helemaal niet zo voel. Mijn 60e levensjaar gevierd en toen is mijn boek ‘Riemen Vast’ gelanceerd en die geef ik gratis weg. Vele leuk mooie ontmoetingen gehad zowel thuis op de Verdronkenoord als in de wijnwinkel op Fnidsen in Alkmaar. Op beide adressen is dit boek af te halen.

Samen met Martijn de Wijn Bistro Bar ontwikkeld ook op Fnidsen in ’t Fnidsen en waar we kunnen genieten van de heerlijke Rootring wijnen en mooie gerechtjes. Afgelopen mei hebben we een wijnreis gemaakt met Rootring-wijnen omdat we inmiddels 5 jaar alweer in dit pand zitten. Ik ben het creatieve brein bij Rootring-wijnen.

We hebben naast de wijnreis ook andere leuke vakanties gehad samen met ons gezin. Met z’n tweeën 4 dagen naar het Champagne gebied afgereisd en dit smaakte naar meer. In september plaatsten Martijn en ik de koffers achterin de auto en zijn gaan rijden en niet wetende waar we terecht zouden komen. Dat is vrijheid voor mij. Dat het Frankrijk zou worden wisten we wel want we vinden dit alle twee een heerlijk land.

Het was overigens ook prachtig weer in Nederland en veel momenten gehad aan zee. Vele wandelingen wat ik heb ontdekt in Frankrijk en  afgelopen maanden zowel op het strand, duinen en in het bos ben gaan doen. Zelfs opstellingen  in het bos en aan zee mogen faciliteren.

Mooie opstellingen dagen gehad met Bouke bij NTINLP in Limmen waar ik assisteer. En mooi opstellingen gehad hier thuis in Alkmaar. Eén op één en ook ronde tafel opstellingen met max. 6 personen. Het is altijd een feestje om dit werk te mogen en te blijven doen. Afgelopen woensdag nog. Een jongeman van 24 jaar jong die tussen zijn ouders vandaan, een triangulatie zijn eigen plek in mocht nemen. Gisteren een kaart en een bos bloemen mogen ontvangen van een moeder en een dochter van 23 jaar die een opstelling deden bij Bouke. Ik met hun na de opstellingen dag nog een genogram heb mogen maken. Lieve Joke, Dankjewel voor hoe je ons hebt geholpen met de genogram. Het heeft onze band versterkt en tot mooie inzichten en goede gesprekken geleid. Fijne jaarwisseling en we wensen je heel veel goeds voor 2023.

En dat gaat het worden 2023 en vooral nog meer in het NU zijn en het leven te laten ontvouwen. Vele synchroniciteit te mogen ontmoeten.

Ik ga me nog meer bezig houden met mijn fysieke lichaam door o.a. ademhaling & koudetraining. Morgen 1 januari 2023 te beginnen met een nieuwjaarsduik bij het NTINLP. Bezig zijn met voeding, dit is namelijk niet mijn sterkste kant. Elke weeksporten bij Heiloo Vitaal en veel wandelen. Vanaf april 2022 ben ik begonnen met schijven aan het derde boek die BEWUSTZIJN heet en waar ik mijn synchronisiteiten in deel. Verder alles laten ontvouwen en zoals Janosh zegt het leven zit vol met MAGIE.

Zeg jij JA tegen jezelf en jouw magie en kom langs voor een opstelling of genogram of een opstelling in een klein groepje. Te ontdekken waar jij BLIJ van word en  wat jouw wensen zijn. Hier nog meer helderheid, inzichten en bewustzijn op gaat krijgen.

Je kan een afspraak maken door het contact formulier in te vullen. Of mail: info@jokedeboeropstellingen.nl of bel: 06-10061242

Je mag het wel zelf doen en je mag het ook samen doen.

Fijne jaarwisseling en tot in 2023,

Liefde volle groet, Joke